120,000.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 116,000.00 RSD
103.45%
prikupljeno
0
dana do kraja
17
podržavaoca

399,350.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 365,000.00 RSD
109.41%
prikupljeno
0
dana do kraja
44
podržavaoca

49,600.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 650,000.00 RSD
7.63%
prikupljeno
0
dana do kraja
19
podržavaoca

66,000.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 200,000.00 RSD
33.00%
prikupljeno
0
dana do kraja
7
podržavaoca

633,184.45 RSD
prikupljeno od ciljanih 530,500.00 RSD
119.36%
prikupljeno
0
dana do kraja
96
podržavaoca

344,958.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 240,000.00 RSD
143.73%
prikupljeno
0
dana do kraja
48
podržavaoca

75,356.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 67,000.00 RSD
112.47%
prikupljeno
0
dana do kraja
26
podržavaoca

600,900.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 600,000.00 RSD
100.15%
prikupljeno
0
dana do kraja
27
podržavaoca

105,200.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 100,000.00 RSD
105.20%
prikupljeno
0
dana do kraja
33
podržavaoca

255,630.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 200,000.00 RSD
127.82%
prikupljeno
0
dana do kraja
97
podržavaoca