582,800.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 580,000.00 RSD
100.48%
prikupljeno
0
dana do kraja
81
podržavaoca