81,044.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 365,000.00 RSD
22.20%
prikupljeno
34
dana do kraja
4
podržavaoca

582,800.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 580,000.00 RSD
100.48%
prikupljeno
0
dana do kraja
81
podržavaoca

66,000.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 200,000.00 RSD
33.00%
prikupljeno
0
dana do kraja
7
podržavaoca

633,184.45 RSD
prikupljeno od ciljanih 530,500.00 RSD
119.36%
prikupljeno
0
dana do kraja
96
podržavaoca

344,958.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 240,000.00 RSD
143.73%
prikupljeno
0
dana do kraja
48
podržavaoca

75,356.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 67,000.00 RSD
112.47%
prikupljeno
0
dana do kraja
26
podržavaoca

600,900.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 600,000.00 RSD
100.15%
prikupljeno
0
dana do kraja
27
podržavaoca

105,200.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 100,000.00 RSD
105.20%
prikupljeno
0
dana do kraja
33
podržavaoca

255,630.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 200,000.00 RSD
127.82%
prikupljeno
0
dana do kraja
97
podržavaoca

0.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 10.00 RSD
0%
prikupljeno
0
dana do kraja
0
podržavaoca