200,300.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 580,000.00 RSD
34.53%
prikupljeno
25
dana do kraja
39
podržavaoca

53,000.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 200,000.00 RSD
26.50%
prikupljeno
19
dana do kraja
6
podržavaoca

344,958.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 240,000.00 RSD
143.73%
prikupljeno
0
dana do kraja
48
podržavaoca

75,356.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 67,000.00 RSD
112.47%
prikupljeno
0
dana do kraja
26
podržavaoca

600,900.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 600,000.00 RSD
100.15%
prikupljeno
0
dana do kraja
27
podržavaoca

105,200.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 100,000.00 RSD
105.20%
prikupljeno
0
dana do kraja
33
podržavaoca

255,630.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 200,000.00 RSD
127.82%
prikupljeno
0
dana do kraja
97
podržavaoca

0.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 10.00 RSD
0%
prikupljeno
0
dana do kraja
0
podržavaoca

0.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 10.00 RSD
0%
prikupljeno
0
dana do kraja
0
podržavaoca

0.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 10.00 RSD
0%
prikupljeno
0
dana do kraja
0
podržavaoca