Biografija
Novo kulturno naselje je udruženje osnovano 2014. godine. Misija NKN-a jeste osnivanje Kulturnog centra na Novom naselju, delu grada koji broji preko 40.000 stanovnika. Svi naši događaji i projekti koje organizujemo podeljeni su u tri grupe: neformalna edukacija, kulturna participacija i umetnička produkcija.
Website