Ako želiš da pokreneš kampanju za sopstveni projekat na Dobrom Dabru, sve važne informacije možeš pronaći u ovom odeljku

Pripremi projekat

Najvažnije je da pre samog početka imas jasno definisan problem i kako i na koji način želiš da ga rešiš za opšte dobro. Ideje koje reprezentuju konkretno rešenje nekog problema od opšte koristi imaju znatno veću šansu da budu uspešne.  

Ko može da koristi platformu Dobri dabar?

Svi punoletni građani Srbije sa dobrom idejom i inicijativom za čiju realizaciju žele da pronađu sredstva tako što će angažovati svoju zajendicu. Otvoreni smo za pojedince, formalne i neformalne grupe, udruženja i organizacije, neprofitne i profitne organizacije sa idejom koja služi opštem dobru.  Dobri dabar je platforma otvorena za sve. Kada odlučiš da pokreneš kampanju na platformi postaješ Autor projekta bez obzira da li si fizičko ili pravno lice, profitna ili neprofitna organizacija.

Ugovor o pristupu platformi zaključujemo u elektronskoj formi sa Autorom projekta

Ugovor se zaključuje automatski i nije ga potrebno potpisati.

Kako radi platforma?

Ako imaš spreman projekat za koji tražiš sredstva, možeš početi sa pripremom kampanje za grupno finansiranje. 

Potrebno je izdvojiti dovoljno vremena za pripremu kampanje – preporučujemo 2-3 meseca.

U segmentu prijave kampanje već imaš na raspolaganju uputstva kako da pripremiš sadržaj kampanje.

Kada se registruješ, možeš da prijaviš kampanju u nekoliko koraka i pošalješ je na nama na odobrenje. Obavestićemo te da li je sve u redu u roku od najviše 5 radnih dana ili ćemo te posavetovati kako da poboljšaš svoju kampanju. 

Ako kampanja nije odobrena prvi put, može se ponovo kreirati.

Po odobrenju kampanju pokrećeš u vreme koje ti odgovara.

Kampanja može trajati najmanje 15 dana, a najduže 45 dana.

Tokom trajanja kampanje obraćaš se svojoj zajednici i široj javnosti, motivišeš ih da podrže kampanju i pokušaju da ispune ili premaše postavljeni ciljni iznos.

Ako je kampanja uspešna i prikupljen je planirani iznos, isti se uplaćuje u roku od najviše 14 dana od završetka kampanje. 

Ako cilj nije postignut, eventualnim podržavaocima   vraća se donirani iznos, bez ikakvih obaveza po tebe.

Koje ideje i projekte podržava Dobri Dabar?

Dobri Dabar se može koristiti za finansiranje ideje, proizvoda ili projekta od opšteg značaja, iz sledećih oblasti:

 • podršci regionalnom razvoju i zapošljavanju,
 • stvaranju i zaštiti bolje životne sredine
 • stvaralaštvu u oblasti kulture i umetnosti 
 • razvoju nauke i istraživanja
 • razvoju, obnovi i zaštiti duhovnih i kulturnih vrednosti
 • stvaranju i razvoju civilnog društva,
 • zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda ili drugih humanitarnih ciljeva,
 • zaštiti prava dece i mladih,
 • organizacija dogadjaja od opšteg značaja
 • razvoju obrazovanja 

Ponekad se projekat može činiti neprikladnim za našu platformu, ali ne mora biti tako. Ako nisi siguran, kontaktiraj nas na platforma@dobridabar.com

Kolika je naknada za korišćenje Dobrog Dabra?

Platforma Dobri Dabar je besplatna za sve korisnike u 2022. godini.

U slučaju uspešne kampanje, od primljenog iznosa, odbija se samo provizija za transakcije kreditnom karticom. Naš partner u projektu Raiffeisen banka se odrekla bankarske provizije u korist uspešnosti kampanja. 

U slučaju neuspešne kampanje, prikupljena sredstva koja nisu bila dovoljna za ispunjenje ciljanog iznosa, vraćamo svim podržavaocima i donatorima koji su podržali vašu kampanju.

Koja vrsta finasiranja je prikladna za moj projekat?

Kampanja može imati fiksno ili fleksibilno finansiranje.

Fiksno finansiranje znači da tvoja kampanja mora da dostigne ciljani iznos da bi dobila sredstva. Ova vrsta finansiranja pogodna je za većinu projekata i efikasnija je od fleksibilnog finansiranja.

Fleksibilno finansiranje može se koristiti samo ako tvoj projekat ima mjerljiv cilj.

(Na primer: cilj projekta je da posadi[ drveće, pa što više sakupi[, više drveća će[ zasaditi.)

Većina kampanja može koristiti samo fiksni oblik finansiranja.

Zašto?

 • Smanjuje se rizik da se projekat ne sprovede. 
 • Povećava se tvoja motivacija za rad na kampanji i postizanje željenog cilja.

Da li su obavezne nagrade za podržavaoce i donatore?

Kroz nagrade povećavaš motivaciju ljudi da podrže tvoj projekat. 

Minimum je 3 nagarade, a preporuka je 5.

Nagrade ne moraju biti skupe i možeš izabrati različite pristupe kada ih osmišljavaš. Pogledaj video tutorijale za bolje pojašnjenje.

Može li kampanja premašiti ciljani iznos?

Da, može. 

Finansijska sredstva koja prelaze ciljani iznos mogu da se koriste na način za koji smatraš odgovarajućim – uz obavezu da to bude u opšte svrhe, za ispunjenje i proširenje samog projekta (u većini slučajeva autori će koristiti ova sredstva kao dopunu za poboljšanje ili proširenje svog proizvoda / projekta ili za druge aktivnosti vezane za javno dobro).

Šta ako moja kampanja ne dostigne željeni finansijski cilj?

Ako je kampanja sa fiksnim finansiranjem prekinuta, ili nije ispunjena u predviđenom roku, svim tvojim podržavaocima i donatorima vraćaju se sredstva u roku od 14 dana od završetka kampanje.

U ovom slučaju niste u obavezi da sprovedete projekat ili pošaljete obećane nagrade i ne plaćate nikakve naknade.

U slučaju kampanje sa fleksibilnim finansiranjem, isplatićemo vam sredstva prikupljena u kampanji (umanjena za bankarske provizije) i ako ne dostignete ciljani iznos.

Po isplati prikupljenih sredstava, u obavezi ste da implementirate projekat u celosti, kao što ste obećali u kampanji, bez obzira na činjenicu da nisu prikupljena željena finansijska sredstva i podnesete nam izveštaj onako kako je Ugovorom predviđeno.

Da li moja kampanja mora da ima video?

Ne, video nije neophodan, ali može značajno pomoći kampanji. Živimo u vremenu dostupne i jednostavne tehnologije ali i vizuelnih komunikacija. Bolje je da imaš kratak video snimljen mobilnim telefonom nego da nemas nikakav video. 

Mogu li imati kampanju na više jezika?

Dobri Dabar je platforma dostupna samo na srpskom jeziku. 

Fokusirani smo prvenstveno na lokalno, srpsko okruženje.

Da li se moja kampanja može prikazivati na više platformi odjednom?

Ne. Svoju zajednicu i podržavaoce moras da držiš usmerene na jedan pravac, jedan kanal, jedan put.

Pre nego što počneš sa pripremom kampanje, trebalo bi da:

 • budeš u stanju da objasniš svoj projekat u tri rečenice. Detaljno opisani projekti često bivaju neuspešni, a prednost ostvare oni lako objašnjivi i svima lako razumljivi. Za tekst na platformi preporučujemo da priču ispričaš u do 500 reči, iskreno otvoreno i lično. 
 • pripremi materijale za vizuelnu podršku projektu – fotografije, grafički dizajn itd. 

Slika ili video zapis će uvek reći više od “hiljadu” reči.

 • precizno definiši cilj kampanje kako bi bilo jasno šta konkretno želiš da finansiraš i čemu podržavaoci doprinose. Obrati pažnju na transparentnost prilikom definisanja cilja projekta;
 • poznaješ odlično svoju ciljnu publiku jer jedino tako možeš dopreti do njih i dobiti podršku;
 • razmisli o tome koje ćeš nagrade koristiti da motivišeš ljude da podrže tvoj projekat
 • razmisli ko će ti pomoći u pripremi videa, tekstova i marketingu u kampanji – možda izgleda jednostavno, ali u kampanji ima puno posla za jednu osobu. Dobar i stručan tim je dobar put za uspešnu kampanju.
 • pripremi precizan budžet za kampanju i listu troškova- moras da znaš koliko novca možeš da uložiš;
 • planiraj da imaš dovoljno vremena da se u potpunosti posvetiš kampanji tokom njenog trajanja.

Kako postaviti cilj projekta

Pri postavljanju cilja projekta na umu treba imati samo jedno stvar – koliko je moja ideja konkretna i moguća za realizaciju. Naša preporuka je da uvek razmišljaš o prvom koraku, pokretanju svohg projekta, jer ćeš na taj način lakše i brže prikupiti sredstva, uspešnije okupiti svoju zajednicu, ali i efikasnije promovisati svoju ideju.   

Definiši jednu specifičnu stvar za koju su ti potrebne finansije. Cilj kampanje može biti finansiranje celog projekta (na primer, organizacija koncerta) ili njegovog dela (plaćanje ozvučenja). Pokušaj što je moguće tačnije da navedeš za šta su ti potrebna sredstva i kako ćeš ih koristiti.

Specifičan i razumljiv cilj učiniće tvoju kampanju transparentnom.

Na ovaj način objasni i cilj u opisu projekta na platformi.

Kako odrediti trajanje kampanje

Možeš da biraš između 15 i 45 dana.

Za uspeh kampanje potrebno je održati je “živom” – najavom i vestima o napretku, ažuriranjima, interesantnim podacima, odbrojavanjem, komunikacijama van platforme svim raspoloživim kanalima.

Ako je kampanja prekratka, rizikuješ da nećeš imati dovoljno vremena da se obratiš svima koji bi mogli podržati kampanju. Uspešne kampanje obično traju 30 dana.

Kako postaviti ciljani iznos

Ciljani iznos je iznos koji ti je potreban za pocetak ili realizaciju tvog projekta. Prilikom postavljanja uzmi u obzir i ostale troškove povezane sa kampanjom:

 • produkciju videa ili fotografija za opis projekta i PR kampanju;
 • proizvodnja i distribucija nagrada;
 • marketinška kampanja, zahvaljujući kojoj će ciljne grupe dobiti informacije o tvom projektu (kreiranje sadržaja, oglašavanje na mrežama);
 • troškovi transporta ili drugo

Fiksno i fleksibilno finansiranje

Većina kampanja može koristiti samo fiksnu vrstu finansiranja koja podrazumeva dostizanje ciljanog iznosa.

Zašto?

Smanjujemo rizik da se projekat ne sprovede. 

Autor dobija onoliko novca koliko mu je zaista potrebno za realizaciju projekta.

Povećavamo motivaciju autora da rade na svojoj kampanji kako bi ona bila uspešna.

Podržavamo ono što najbolje funkcioniše. 

Kampanje sa fleksibilnim finansiranjem dostižu u proseku samo 70 % ciljanog iznosa, dok uspešne kampanje sa fiksnim finansiranjem dostižu ciljani iznos u proseku za 166 %.

Koja kampanja može imati fleksibilno finansiranje? 

Samo ona koji podržava projekat sa merljivim ciljem: što više novca dobijem, više puta mogu nešto da uradim. (Na primer: cilj projekta je sadnja drveća, pa što više sakupim, više drveća zasadim.)

Ko je tvoja ciljna publika

To su ljudi, organizacije, kompanije, zajednice, za koje očekuješ da će moći da se identifikuju sa idejom tvog projekta dovoljno da ga podrže u kampanji. Kada znaš kojoj grupi ljudi ćeš prezentovati projekat, lakše ćeš ih motivisati da ga podrže.

Kada definišeš i komuniciraš sa svojom publikom, probaj da daš odgovor na sledeća pitanja:

 • Ko su ljudi koji će biti zainteresovani za moj projekat?
 • Koji je način komunikacije bi im bio najadekvatniji?
 • Koje karakteristike mog projekta su za njih jako važne?
 • Koje nagrade mogu da ponudim da ih motivišem da podrže implementaciju projekta?
 • Kojim kanalima da stignem do njih?
 • Koje ličnosti utiču na njih?