Uspešno sam završio kampanju, šta sad?

Čestitamo! 

Verujemo da je ovo iskustvo bilo značajno za tebe i zahvaljujemo što koristitiš našu platformu.

Šta te sada čeka?

Pogledaj informacije o prikupljenim sredtsvima i spisak podržavaoca i donator ana svom profilu.

Zahvali se onima koji su te podržali. 

Implementiraj projekat što je pre moguće i obaveštavaj podržavaoce o tome kako napredujete.

Pošalji obećane nagrade što je pre moguće.

I to je sve?

Može i ne mora biti – zavisi od tebe!

Verovatno  znaš da crowdfunding nije samo prikupljanje novca, već i izgradnja zajednice. Održavaj kontakt sa svojim podržavaocima, obaveštavaj ih o daljim aktivnostima ili projektima – oni mogu postati tvoji stalni podržavaoci i najvijači. 

Kada ću dobiti novac od kampanje?

Po okončanju roka trajanja kampanje, ostavljamo je „otvorenom“ u sistemu još najmanje 5 dana, tako da joj se mogu dodati sva moguća zakasnela plaćanja izvršena putem bankovnog transfera. Zatim zatvaramo i naplaćujemo kampanju. To znači da će sredstva prikupljena u kampanji stići u roku od približno 10 a najduže 14 dana od njenog završetka. 

Prikupljeni iznos biće umanjen za minimalnu proviziju kartičnog plaćanja. 

Gde mogu pronaći spisak podržavalaca?

Biće ti odobren pristup podacima kada kampanja ispuni cilj.

Ako tvoja kampanja nije bila uspešna, podržavaocima se vraćaju njihovi doprinosi i njihovi lični podaci se neće deliti.

Šta ako kampanja premaši ciljani iznos?

Ukoliko je prikupljen veći iznos od ciljanog iznosa, razlika će se koristiti za postizanje drugih ciljeva (ako su dodati tokom kampanje) a mogu se koristiti u druge svrhe od opšteg interesa.

Da li moram da dokumentujem korišćenje novca prikupljenog u kampanji?

Nakon što sprovedeš projekat, tražićemo izveštaj o korišćenju dobijenih sredstava u roku od 30 dana od isteka roka za realizaciju, koji je postavljen u kampanji.

Kako naplaćujem i oporezujem sredstva prikupljena u mojoj kampanji?

Sve poreske obaveze za tebe (kao pravno ili fizičko lice) nastaju prilikom prijema ukupnog prikupljenog iznosa donacije za tvoju kampanju, na navedenom računu, a u skladu sa važećom zakonadovnom regulativom Republike Srbije.

Do kada se mora sprovesti implementacija projekta?

Od završetka uspešne kampanje dužni ste da projekat sprovedete najkasnije u roku od 12 meseci, ali preporučujemo da ovo vreme skratite što je više moguće. 

Posebno ako je vezano za slanje nagrada koje podržavaoci s nestrpljenjem očekuju.

Kampanja je bila uspešna, ali neću moći da sprovedem projekat kako je planirano, šta sada?

Pre svega, otvoreno obavestite o tome one koji su podržali tvoj projekat. 

Možeš se dogovoriti sa njima ili o vraćanju novca njima direktno, ili o korišćenju novca u drugu svrhu. Ako ne znaš kako da rešiš situaciju, kontaktiraj nas.

Šta se dešava ako moja kampanja nije uspešna?

Neuspešna kampanja znači da kampanja nije uspela da dostigne osnovni ciljani iznos. 

U ovom slučaju podržavaocima vraćamo donirani iznos u roku od 5 dana od završetka kampanje, a vi nemate nikakvih obaveza prema njima niti prema nama.

Koliko dugo će moja kampanja biti javno dostupna?

Sve kampanje pokrenute na platformi Dobri Dabar ostaju objavljene i vidljive svima.

Mogu li da nastavim kampanju koja je bila neuspešna?

Ne možeš nastaviti kampanju koja se završila, ali možeš pokrenuti novu, najranije 3 meseca po okončanju predhodne kampanje.

Potrebno je analizirati zašto kampanja nije uspela i pokušati na drugi način.

Ne preporučuje se ponavljanje kampanje bez promena.