Biografija
Rođen sam 1996 godine u Valjevu gde živim i danas. Završio sam Valjevsku gimnaziju, a nakon toga upisao Akademiju umetnosti u Beogradu koje sam trenutno diplomac. U međuvremenu osnovao kulturni i muzički magazin Highwaystar.