203,600.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 450,000.00 RSD
45.24%
prikupljeno
24
dana do kraja
23
podržavaoca

17,000.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 350,000.00 RSD
4.86%
prikupljeno
0
dana do kraja
5
podržavaoca

631,400.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 600,000.00 RSD
105.23%
prikupljeno
0
dana do kraja
131
podržavaoca

120,000.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 116,000.00 RSD
103.45%
prikupljeno
0
dana do kraja
17
podržavaoca

399,350.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 365,000.00 RSD
109.41%
prikupljeno
0
dana do kraja
44
podržavaoca

49,600.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 650,000.00 RSD
7.63%
prikupljeno
0
dana do kraja
19
podržavaoca

582,800.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 580,000.00 RSD
100.48%
prikupljeno
0
dana do kraja
81
podržavaoca

66,000.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 200,000.00 RSD
33.00%
prikupljeno
0
dana do kraja
7
podržavaoca

633,184.45 RSD
prikupljeno od ciljanih 530,500.00 RSD
119.36%
prikupljeno
0
dana do kraja
96
podržavaoca

344,958.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 240,000.00 RSD
143.73%
prikupljeno
0
dana do kraja
48
podržavaoca