633,184.45 RSD
prikupljeno od ciljanih 530,500.00 RSD
119.36%
prikupljeno
0
dana do kraja
96
podržavaoca