49,600.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 650,000.00 RSD
7.63%
prikupljeno
0
dana do kraja
19
podržavaoca