105,200.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 100,000.00 RSD
105.20%
prikupljeno
0
dana do kraja
33
podržavaoca