399,350.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 365,000.00 RSD
109.41%
prikupljeno
0
dana do kraja
44
podržavaoca

344,958.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 240,000.00 RSD
143.73%
prikupljeno
0
dana do kraja
48
podržavaoca