81,044.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 365,000.00 RSD
22.20%
prikupljeno
34
dana do kraja
4
podržavaoca

344,958.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 240,000.00 RSD
143.73%
prikupljeno
0
dana do kraja
48
podržavaoca