66,000.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 200,000.00 RSD
33.00%
prikupljeno
0
dana do kraja
7
podržavaoca