53,000.00 RSD
prikupljeno od ciljanih 200,000.00 RSD
26.50%
prikupljeno
19
dana do kraja
6
podržavaoca