Za još jednu volonTuru! // For another volunTour!

Premašen cilj
633,184.45 RSD Prikupljeno od ciljanih 530,500.00 RSD
96
podržavaoca
Kampanja je završena
Prati projekat
Podeli projekat:

Kampanja

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

Podrži VCV- Za još jednu volonTuru! 

Ćao, mi smo Volonterski centar Vojvodine, ali svi nas zovu Ve-ce-ve! Ako smo se u prethodnih 17 godina već sreli/e, onda je to verovatno bilo povodom nekog volonterskog kampa u Vojvodini/inostranstvu ili neke omladinske razmene u Evropi, a možda smo zajedno skupljali/e potrepštine za vanredne situacije, učili/e se heklanju, baštovanstvu i raznoraznim DIY trikovima. Organizujući ovakve i mnoge druge aktivnosti, VCV je bio odskočna daska mnogim mladima, koji su sletali na najrazličitija mesta: od festivala i vrtića preko sigurnih kuća do community radija i utočišta za medvede! 

Ako se do sada nismo sreli/e, zamisli mapu uma i u sredini VCV: u onim oblačićima oko njega bi bili volontiranje, aktivizam, društveni angažman, održive prakse i susreti sa regionom! Želimo da ti kažemo da ćemo sigurno imati prilike da se upoznamo u budućnosti, ali to je zapravo samo optimistična verzija priče. 

Realno govoreći, prethodne dve godine su bile teške za sve, pa i za VCV, koji nema osiguranu stalnu podršku od strane donatora i koji aktivnosti organizuje iz konkursa u konkurs, živeći od danas do sutra (okej, to zvuči baš dramatično, ali situacija nije za zezanje). Iako smo, uprkos pandemiji, obezbedili sredstva za mnoge aktivnosti, održivost je i dalje daleki san: naše redovne troškove pokrivamo malim lokalnim i regionalnim projektima, kao i članarinama. 

Šta će se promeniti sa tvojom podrškom?

2020. je bila teška, 2021. je bila teška, ali tvoja podrška bi značila da će 2022. biti nešto drugačija, jer bi ona obezbedila kontinuitet i održivost rada VCV-a tokom ove godine. Zahvaljujući tvojoj podršci, moći ćemo da radimo neometano, rasterećeno, ma laki kao leptirići, znajući da su najosnovniji troškovi pokriveni! Napore i snage ćemo preusmeriti na obezbeđivanje dodatnih sredstava, nalaženje novih donatora, nastavak trenutnih programa i aktivnosti u lokalnoj zajednici, organizaciju nove sezone volonterskih kampova, dalju izgradnju baze volontera/ki, saradnika/ca i partnera/ki.

I zato pozivamo sve vas koji ste nekada učestvovali u našim aktivnostima ili koji biste to želeli, trenutne, bivše i buduće volontere/ke, aktiviste/kinje, saradnike/ce, Novosađane/ke, da se uključite i da nam pomognete da VCV opstane!

Minimalni znos koji je potreban za funkcionisanje udruženja tokom 6 meseci jeste RSD 530.500.

Sredstva prikupljena tokom kampanje koristimo za finansiranje sledećih troškova u periodu od juna do decembra 2022:

 • Administrativni troškovi (knjigovodstvo, banka, održavanje sajta, takse, dr.) i režije: 20% celoukupnog iznosa kampanje
 • Ljudski resursi  (deo plate i doprinosa za dve osobe, honorari za saradnice/ke na aktivnostima): 50%  celoukupnog iznosa kampanje
 • Troškovi organizovanja volonterskih, društvenih i edukativnih aktivnosti (materijali, prevoz, dr.): 25% celoukupnog iznosa kampanje
 • Troškovi kampanje (promocija, slanje poklona, dr.): 5% celoukupnog iznosa kampanje

Kampanju možete podržati na sledeće načine:

 • Online donacijom na Dobridabar.com;
 • Doniranjem u donatorske kutije u Novom Sadu i na našim događajima;
 • Kao i širenjem informacije o kampanji na društvenim mrežama, mrežama vaših udruženja/kolektiva i drugih kanala komunikacije.

Nagrade

 • Digitalna zahvalnica. Ako nas obraduješ donacijom od 500 dinara ili više, mi ćemo tebe obradovati digitalnom zahvalnicom, koju smo lično mi kreirali. Možda nije savršena, ali je pravljena s ljubavlju!
 • Set biljaka. Ako se odlučiš da nas podržiš sa 1000 dinara ili više, u znak zahvalnosti šaljemo ti miks divnih biljaka organskog semena, koji možeš preuzeti u Novom Sadu!
 • Ceger sa printom “Udahni avanturu”. Za sve donacije od 2000 ili više, lokalna umetnica Ivana Štrbac je dizajnirala print koji krasi pamučne, fair trade cegere i koji šaljemo na teritoriji cele Srbije. (Bez brige, mi plaćamo poštarinu!)
 • Vaučer za međunarodni volonterski kamp. Donacijom od 5000 obezbeđuješ sebi vaučer za neki od mnogih, uzbudljivih međunarodnih volonterskih kampova. Možeš ga iskoristiti ti ili ga pokloniti nekome!

Hvala što podržavate Ve-ce-ve!

 

ENGLISH:

Support VCV – For another volunTour!

Hi, we are Volunteers’ Centre of Vojvodina, but everyone calls us VCV! If we have ever met in the past 17 years, that must have been during some workcamps in Vojvodina/abroad or some youth exchange in Europe, or maybe we have together collected goods for emergency situations, educated ourselves on crochet, gardening and all sorts of DIY tricks. By organizing these and many other activities, VCV was a stepping stone for many young people, who have from then on landed on a number of different places: from festivals and kindergartens over women’s shelters to community radio and bear sanctuary!

If we haven’t met so far, imagine a mind map and VCV in the middle of it: in those clouds around it would be volunteering, activism, social engagement, sustainable practices and regional encounters! We want to tell you that we will for sure have a chance to meet in the future, but that is actually only the optimistic version of the story.

Realistically speaking, the last two years were difficult for everyone, including VCV, that doesn’t have a guaranteed continuous support by donors and that organizes its activities from one grant to the other, not knowing which one will be its last one (okay, we sound like drama-queens now, but the situation is not a joke). Although we have, despite the pandemic, provided the means for many activities, sustainability remains a distant dream: we cover our regular costs with small local and regional projects, as well as with memberships. 

What will change with your support?

2020 was difficult, 2021 was difficult, but your support would mean that 2022 will be somewhat different, because it would ensure the continuity and sustainability of VCV’s work throughout this year. Thanks to your support, we will be able to work smoothly, relieved, oh as light as butterflies, knowing that our basic costs are covered! Our efforts and energy will be redirected towards ensuring additional resources, finding new donors, continuing with the current programs and activities in the local communities, organization of the new season of the workcamps, further development of our base of volunteers, activists, coworkers and partners!

With this in mind we invite all of you that have once participated in our activities or those who would like that, current, former and future volunteers, activists, coworkers, citizens of Novi Sad, to join us and help VCV survive!

Minimum amount needed for the organization to function for a year is EUR 4.510.

Costs

The money collected during the campaign will be used for financing the following costs in the period from June to December 2022:

 • Administrative costs (bookkeeping, bank, website maintenance, fees etc.) and office expenses: 20% of the full campaign amount 
 • Human resources (a part of the salary and taxes for two people, fees for activity coworkers: 50% of the full campaign amount
 • Costs of organizing volunteering, social and educational activities (materials, transportation etc.): 25% of the full campaign amount
 • Campaign costs (promotion, presents etc.): 5% of the full campaign amount

You can support the campaign by doing the following:

 • Donating
 • Donate in RSD (you can convert amounts in EUR or USD into RSD via any online currency converter) on the platform “Dobri Dabar” 
 • Donate via the account of the SCI network (whose branch we are) by using the following data:

Account holder: The Association of Service Civil International

IBAN: BE37 5230 8019 4928;      

BIC: TRIOBEBB

Bank address: Triodos Bank, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussels, Belgium

It is important that the purpose of the payment is “Donation for VCV”.

For donations in USD

Account holder: The Association of Service Civil International
Account number: 9600000000181203
Routing number: 084009519
Account type: Checking
Local US address: TransferWise, 19 W 24th Street, New York, NY 10010, United States

 • Spreading information about the campaign on social media, platforms of your organizations/collectives and other channels of communication.

Perks

For all our international friends who donate from abroad, we have personally designed a digital thank-you-card! It might not be perfect, but it is made with love!

Thank you for supporting VCV!

Nagrade

500.00 RSD ili više
Digitalna zahvalnica. Ako nas obraduješ donacijom od 500 dinara ili više, mi ćemo tebe obradovati digitalnom zahvalnicom, koju smo lično mi kreirali. Možda nije savršena, ali je pravljena s ljubavlju! For all our international friends who donate from abroad, we have personally designed a digital thank-you-card! It might not be perfect, but it is made with love!
DATUM ISPORUKE
jul, 2022
BROJ ZAHTEVA:
0 od 500
Kampanja je već dovršena.
1,000.00 RSD ili više
Set biljaka. Ako se odlučiš da nas podržiš sa 1000 dinara ili više, u znak zahvalnosti šaljemo ti miks divnih biljaka organskog semena, koji možeš preuzeti u Novom Sadu!
DATUM ISPORUKE
jun, 2022
BROJ ZAHTEVA:
4 od 50
Kampanja je već dovršena.
2,000.00 RSD ili više
Ceger sa printom “Udahni avanturu”. Za sve donacije od 2000 ili više, lokalna umetnica Ivana Štrbac je dizajnirala print koji krasi pamučne, fair trade cegere i koji šaljemo na teritoriji cele Srbije. (Bez brige, mi plaćamo poštarinu!)
DATUM ISPORUKE
jun, 2022
BROJ ZAHTEVA:
9 od 20
Kampanja je već dovršena.
5,000.00 RSD ili više
Vaučer za međunarodni volonterski kamp. Donacijom od 5000 obezbeđuješ sebi vaučer za neki od mnogih, uzbudljivih međunarodnih volonterskih kampova. Možeš ga iskoristiti ti ili ga pokloniti nekome!
DATUM ISPORUKE
jun, 2022
BROJ ZAHTEVA:
2 od 30
Kampanja je već dovršena.

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Za još jednu volonTuru! // For another volunTour!“